שיעורי קפואירה אבאדה חיפה
חזור לרשימת הפעילויות
מהלך הפעילות: